adwokaci warszawa

Czym jest wspólnota majątkowa?

W dniu ślubu narzeczeni składają sobie deklarację miłości, wierności oraz trwania ze sobą aż do końca swych dni. Po zakończeniu ceremonii ich status zmienia się, stają się małżonkami, a w związku z tym również automatycznie generuje to powstanie ustawowej wspólności majątkowej.

W czym pomoże adwokat?

Takim tytułem określa się osoby, które nie tylko ukończyły studia kierunkowe, ale też odbyły trwającą trzy lata aplikację i zdały stosowny egzamin. Zarówno adwokaci Warszawa, jak i profesjonaliści z innych miast zajmują się głównie działalnością doradczą. Współpracują z osobami prywatnymi oraz przedsiębiorstwami, omawiają problemy, wyjaśniają, proponują pewne rozwiązania, ale oprócz tego sporządzają pisma, umowy, regulaminy i reprezentują klientów przed wymiarem sprawiedliwości.

Kiedy powstaje wspólność majątkowa i kiedy zanika?

Kiedy zainteresowani powiedzą sobie „tak” i złożą podpisy, stają się w świetle prawa małżeństwem. Wówczas między nimi rodzi się również małżeńska wspólnota majątkowa, o ile przed tym aktem strony nie podjęły decyzji o wyłączeniu owej wspólnoty.

Wspólnota majątkowa powoduje, że mąż i żona w równym stopniu stają się właścicielami wnoszonego od tamtej pory do gospodarstwa domowego majątku. W skład wspólności wchodzą wynagrodzenia, środki na rachunkach bankowych czy przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa.

Czasem jednak wspólna droga kończy się szybciej, niż partnerzy pierwotnie zakładali. Jedną z przyczyn jest śmierć jednego z nich, ale wspólnota majątkowa ustaje też w przypadku rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa czy ubezwłasnowolnienia jednej ze stron. Aby uprościć podział wspólnego majątku, warto zasięgnąć pomocy adwokata, który będzie merytorycznym wsparciem podczas tego zawiłego procesu.